Advokáti

Petr Dvořák

Petr Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2009, kdy v rámci tohoto studia působil jeden rok na německé univerzitě v Bayreuthu. V průběhu samotného studia dále získával právní zkušenosti v jedné z pražských advokátní kanceláří. Po koncipientské praxi v pražské advokátní kanceláři s generální praxí, ve které poskytoval právní služby české a německé klientele, se stal v roce 2012 advokátem.

Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Na základě dlouhodobého poskytování právních služeb realitním kancelářím se ve své advokátní praxi zaměřuje na právo nemovitostí.

Dále se specializuje na občanské a obchodní závazkové vztahy, právo obchodních společností, fúze a akvizice, insolvenční právo, rodinné právo, zastupování v obchodních, občanskoprávních a pracovních věcech, při soudních sporech a v rozhodčích řízeních.

Petr Křiváček

Petr Křiváček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. Po čtyřleté koncipientské praxi v pražské advokátní kanceláři s generální praxí se stal v roce 2015 advokátem.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, přičemž bohaté zkušenosti v této oblasti nabyl při spolupráci s několika renomovanými realitními kancelářemi a zejména pak při poskytování právních služeb pro významnou developerskou společnost působící na českém trhu.

Dále se zaměřuje na občanské a obchodní závazkové vztahy, právo obchodních společností, zastupování v obchodních, občanskoprávních a pracovních věcech. Zkušenosti má rovněž se zastupováním ve správních řízeních a správních soudních řízeních. Samozřejmostí je pak agenda vymáhání pohledávek a zastupování v exekučních řízeních.