Poskytované právní služby

 

Poskytujeme komplexní právní poradenství, tomuto zaměření odpovídá poskytování služeb v širokém spektru odvětví platného práva.

Hlavní oblasti poskytování právních služeb:

Právo nemovitostí
- příprava či revize veškeré smluvní dokumentace pro prodej, koupi či darování nemovitosti
- poskytování advokátních úschov
- nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor
- zastupování developerů nebo realitních kanceláří
- prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
- poradenství pro společenství vlastníků jednotek

Obchodní korporace a družstva
- zakládání obchodních společností a družstev
- veškeré změny v obchodních společnostech a družstvech
- právní prověrky
- likvidace společností a družstev
- přeměny společností (fúze, rozdělení, změna právní formy)

Závazkové právo, smlouvy
- smlouvy o dílo, kupní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy a další smlouvy
- zajištění závazků - zástavní smlouvy, uznání dluhu

Vymáhání pohledávek
- komplexní vymáhání pohledávek od výzvy k úhradě po exekuce
- uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
- jednání s dlužníky

Insolvenční řízení
- zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
- podávání insolvenčních návrhů
- incidenční žaloby

Řízení před soudy, rozhodčími soudy či správními orgány
- obchodní spory
- občanskoprávní spory
- pracovněprávní spory
- zastupování v dědických řízeních
- nároky proti státu či územně samosprávným celkům
- řízení před katastrálními úřady
- řízení před živnostenskými úřady

Pracovní právo
- pracovní smlouvy
- řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Uvedený výčet samozřejmě není kompletní, slouží pouze pro obecnou představu. Rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy na naše poskytované služby.

 

***
Informace pro spotřebitele:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.